De GGD heeft nieuwe informatie verstrekt als er sprake is van hoofdluis bij uw kind.
Via deze link kunt u e.e.a. lezen.Opvoedspreekuur Anneke van Hes jeugdverpleegkundige:
van 8.45 tot 10.30

- 11 oktober
- 08 november
- 06 december
- 10 januari 2017
- 14 februari
- 14 maart
- 11 april
- 09 mei
- 13 juni