Directeur: 
Saskia Tissen-Beelen

Adres

Basisschool St. Joris,
Looistraat 4a,
6582 BC,  Heumen

Telefoonnummer

024-3581176

Email

directie@jorisheumen.nl
 
Medezeggenschapsraad                                    

mr@jorisheumen.nl
 
 
Ouderraad
 
or@jorisheumen.nl