Vrijstelling schoolbezoek / Kortdurend verlof

Via onderstaande link kunt u het formulier printen en de aanvraag indienen bij de directie. U krijgt dan bericht of uw aanvraag gehonoreerd wordt.

Formulier vrijstelling schoolbezoek.pdf