Medezeggenschapsraad basisschool Sint Joris


De MR van basisschool Sint Joris bestaat uit: 
Niels Mollink (oudergeling)                          niels_mollink@hotmail.com
Danny Stultiens (oudergeleding)                  dannyzia81@gmail.com
Diny Bartels (teamlid)                                   diny.bartels@jorisheumen.nl
Marjan Lucassen (teamlid)                           marjan.lucassen@jorisheumen.nl

 

wilt u ons benaderen? mr@jorisheumen.nlWat doet de MR ?

 

De MR denkt en beslist mee over schoolse zaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Zes keer per jaar vindt er overleg plaats. Dit overleg gaat onder meer over financien, de kwaliteit van het onderwijs etc. De medezeggenschapsraad heeft drie soorten rechten: instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur het standpunt van de raad niet hoeft over te nemen - wel dat hij er serieus op moet reageren. Het instemmingsrecht gaat een stap verder: in dat geval kan het schoolbestuur zonder instemming van de medezeggenschapsraad geen besluit nemen. Door het initiatiefrecht mag de raad zelf onderwerpen aandragen als zij vindt dat het bestuur te weinig beleid maakt.

Op de site vindt u de notulen van de vergaderingen. De vergaderingen zijn openbaar voor de ouders en leerkrachten van school.
We vinden het belangrijk de openheid en het onderlinge overleg op  onze school te bevorderen. Over sommige onderwerpen beslissen we mee, soms adviseren we en bij sommige zaken hebben we ook instemmingsrecht.

MR leden hebben een zittingsplicht van 3 jaar en mogen maximaal 6 jaar lid zijn van de MR. Iedereen mag zich verkiesbaar stellen. Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen worden er verkiezingen gehouden. De ouders kiezen ouders en het team kiest de teamleden.
 

 

Hoe zijn wij te bereiken?

Als u algemene vragen of opmerkingen heeft kunt u alle MR leden aanspreken. Deze zullen uw vraag of opmerking meenemen in de vergadering. Als u een vraag of opmerking heeft t.a.v. een bepaalde groep of leerkracht, dan neemt u contact op met de betreffende leerkracht.