Schoolregels

De algemene schoolregels:
  • Wij zijn aardig voor anderen  

  • Wij zorgen goed voor onze omgeving.  

  • Wij zorgen voor veiligheid.