Het laatste verslag van de medezeggenschapsraad is van 25 juni 2018.

MR jaarverslag 2016-2017