Het laatste verslag van de medezeggenschapsraad is van 11 december 2018

MR jaarverslag 2016-2017