Informatie Corona en school

Beste ouder,

Op deze pagina vindt u informatie over het protocol primair onderwijs en onze schoolafspraken rondom het Corona-beleid.

Update 16-12-2020
In verband met de lockdown zijn wij gesloten tot maandag 18 januari 2021.
Kinderen waarvan de ouders werken in cruciale beroepen of kinderen in kwetsbare situaties kunnen wel naar school.
 

Lijst van cruciale beroepen

 • Personeel werkzaam in vitale processen.
 • Zorg, jeugdhulp en (maatschappelijke) ondersteuning, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
 • Leraren en personeel benodigd op onderwijsinstellingen, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
 • Openbaar vervoer.
 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel.
 • Inzamelen, vervoeren, recyclen en verwerken van afval, afvalwater en vuilnis.
 • Kinderopvang.
 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
  • Meldkamerprocessen
  • Brandweerzorg
  • Ambulancezorg
  • GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio)
  • Crisisbeheersing van de veiligheidsregio's
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en rechterlijke macht), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken.
 • Onmisbare facilitaire of ondersteunende functies (denk aan schoonmaak, beveiliging, toezicht, ICT) ten behoeve van een van bovenstaande cruciale beroepsgroepen.


Protocol-volledig-openen-basisonderwijs

Start schooljaar - informatiebrief

Weer volledig naar school - informatiebrief

Blijf thuis beleid (16-10-2020)

Leerlingen die verkoudheidsklachten hebben MET koorts blijven thuis.
Leerlingen in de basisschoolleeftijd die alleen verkoudheidsklachten hebben kunnen naar school. 

De richtlijnen met betrekking tot dit "blijf thuis beleid" staan hieronder.
Bij vragen hierover kunt u met ons of de GGD contact opnemen.

• Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD.
• Voor het eventueel testen van kinderen onder de 7 jaar belt u met 088-1447123 GGD Gelderland zuid i.p.v. het landelijke nummer.
• Wanneer een leerling positief getest is op Corona moet hij/zij minimaal 7 dagen thuisblijven om uit te zieken.
• Na deze 7 dagen moet hij/zij eerst weer 24 uur klachtenvrij zijn voordat hij/zij weer naar school mag.
• Als iemand in het huishuiden boven de 38 graden koorts heeft en/of benauwdheidsklachten, dan blijft de leerling thuis.
• Als iedereen binnen het huishouden weer 24 uur klachtenvrij is, dan mag de leerling weer naar school.
• Als iemand in het huishouden positief getest is op Corona, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en vanaf dat moment 10 extra dagen thuisblijven.