Algemene informatie

Beste ouder,

Hieronder kunt u de algemene informatie teruglezen die wij u de afgelopen weken hebben gestuurd.
Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met Saskia Tissen : directie@jorisheumen.nl