Algemene informatie

Beste ouder,

Hieronder kunt u de algemene informatie teruglezen die wij u de afgelopen weken hebben gestuurd.
Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met Saskia Tissen : directie@jorisheumen.nl 

Brief opvang en thuiswerk 16-03-2020

Even een frisse neus halen

Formulier opvang behoefte.

Informatiebrief thuisonderwijs 18-03-2020

Berichtje speciaal 30-03-2020