Groep 7-8

  Webpagina voor thuis onderwijs groep 7-8.
Beste ouders,
Momenteel is uw kind thuis in verband met het Corona virus in Nederland. Mocht uw kind niet ziek zijn of zich niet ziek voelen dan kunt u wellicht één of meerdere van onderstaande taken of activiteiten met uw kind oppakken. Of uw kind kan er zelfstandig mee aan de slag gaan.


Beste kinderen:
 
Hierbij een actie lijst.          Tevens een goede begrijpend lezen oefening.
Huiswerk:   Kijk op de yurlspagina hier staan alle filmpjes en websites al klaar op de pagina  HUISWERK
Yurlspagina juf diny: http://jufdiny.yurls.net/nl
Ook de antwoorden van de citotoetsen komen een dag later online te staan op de yurlspagina.   HET HUISWERK WORDT GECONTROLEERD OP DE DAG DAT JULLIE WEER NAAR SCHOOL GAAN.  WAT NIET GEMAAKT IS WORDT DAN INGEHAALD.  DUS DE WERKBLADEN GOED LEESBAAR INVULLEN. NAUT MEANDER EN BRANDAAN CONTROLEREN EN DE ANTWOORDEN GOED VERBETEREN. NAUT MEANDER EN BRANDAAN WORDT GETOETST ALS WE WEER NAAR SCHOOL GAAN.
Gott-itt kunnen jullie allemaal inloggen. Eerst de instaptoets maken. Lukken de opdrachten niet dan vul maar een antwoord in.  Laat niet je ouders de vragen beantwoorden want dan kan het programma niet de juiste oefenstof klaarzetten.  
Na de toets staan er oefeningen klaar. Die kun je oefenen. Als het programma aangeeft dat je voldoende geoefend hebt klik je op die knop en dan komen er nieuwe oefeningen. Na de oefeningen volgt dan een toets.
Probeer ongeveer 1 uur per dag te werken aan rekenen.  Je moet uitrekenpapier gebruiken. Voor de kinderen die automatiseren van tafels en optellen en aftrekken op hun takenkaart hebben staan geldt dat zij 10 minuten per dag extra  besteden aan het oefenen van de tafels en optellen en aftrekken.
Mocht je vragen hebben dan kun je deze het beste stellen eerst aan je ouders en daarna aan klasgenoten.  In noodgevallen kun je mij een bericht sturen.
 
Week 15 Maandag
6 april
Dinsdag
7 april
Woensdag
8 april
Witte Donderdag 
9 april
Goede Vrijdag 
10 april
Rekenen min 60 min. per dag Gott-itt  Rekenen Gott-itt  Rekenen Gott-itt  Rekenen Gott-itt  Rekenen Gott-itt   Rekenen
 
Rekenen automatiseren  10 minuten per dag Tafels: Niek Maik Finn J.  Jelmer Lise Daan Emma Floor.
Optellen aftrekken;
Daniel Lenn Linde Finn Kroes
Tafels: Niek Maik Finn J.  Jelmer Lise Daan Emma Floor.
Optellen aftrekken;
Daniel Lenn Linde Finn Kroes
Tafels: Niek Maik Finn J.  Jelmer Lise Daan Emma Floor.
Optellen aftrekken;
Daniel Lenn Linde Finn Kroes
Tafels: Niek Maik Finn J.  Jelmer Lise Daan Emma Floor.
Optellen aftrekken;
Daniel Lenn Linde Finn Kroes
Tafels: Niek Maik Finn J.  Jelmer Lise Daan Emma Floor.
Optellen aftrekken;
Daniel Lenn Linde Finn Kroes
Technisch lezen
 30 minuten per dag
Boek lezen
Meeting  lezen voor:
9.30-10.00
Niek  Tess Daniël Finn K.
Boek lezen
Meeting lezen voor:
9.30-10.00
Niek  Tess Daniël Finn K.
Boek lezen
Meeting lezen voor:
9.30-10.00
Niek  Tess Daniël Finn K.
Boek lezen
Meeting lezen voor:
9.30-10.00
Niek  Tess Daniël Finn K.
Boek lezen
Meeting lezen voor:
9.30-10.00
Niek  Tess Daniël Finn K.
Begrijpend lezen
Nieuwsbegrip
 
Werkblad Nieuwsbegrip. Werkblad week 13 Lekker thuis bezig blijven.   Nieuwsbegrip.
Werkblad tekstsoorten  Les Brief.
   
Werkbladen
 zinsdelen
Lees blz. 3 persoonsvorm en gezegde.
Maak blz.  4 en 5
Lees blz. 3 persoonsvorm en gezegde.
Maak blz. 6 en 7
  Maak blz. 10 en 11 Lees blz. 9 onderwerp.
Maak blz. 12 en 13
Werkbladen
woordsoorten
Werkwoord lezen. Blz. 3 4
Maken blz. 5 6 7
Zelfstandig nw. Lezen blz. 8
Maken blz. 9 en 10
Bijvoeglijk nw.  Lees 12
Maak 13 en 14
Bijvoeglijk nw. Lees 12
Maak blz. 15 en 16
 
Got-it taal
20 minuten
Instaptoets maken grammatica Instaptoets maken
spelling
Got it  spelling en grammatica Got it  spelling en grammatica Got it  spelling en grammatica
Spelling  + schrijven Spelling weetwoorden. Blok 5 week 1 les 4 leenwoorden Spelling werkwoorden
les 29  Oefening 1 en 2
Spelling weetwoorden
Blok 5 week 3 les 1 Herhaling
Spelling werkwoorden
Kopie  29  oefening 3 en 4
Werkblad Pasen maken. Je  mag de antwoorden opzoeken op het internet.
Staal Taal
 
Les 9  Televisie
Nieuwsbericht schrijven. Onderwerp: Corona, thuiswerken, binnenblijven enz.
 
 
 
 
 
Les 10 Televisie
Lees elkaar nieuwsbericht geef  Tip en Tops.
Briefkaart schrijven aan oma/oma.
Zie werkblad dinsdag 7 april.  Gebruik je kennis die je geleerd hebt van de les Nieuwsbegrip van vandaag.
Les 11 Tekst presenteren.
 
Dit kun je presenteren aan een familielid of videobellen met een klasgenootje en dan de presentatie doen.
Les 12  In het video gesprek De presentatie aan elkaar presenteren. De tijden van het video gesprek staan op de Yurlssite en de link ook.
Video meeting groep 7 10.00-10.30  Meeneemkring Floor.
Video meeting meisjes groep 8.  10.30-11.00
Video meeting jongens 1: Finn. P. Finn  j. Bram Kr. Mees Jordi Maik Luuk 11.00-11.30
Video meeting jongens 2
Syb, Daniël, Guus ,Finn Kr. Lenn Kr. Bram Cl. Niek.
11.30-12.00
Werkblad proefje doen         Ei  werkblad proef
Meander
Boek groep 8
Thema 5 cultuur en religie
Werkblad Topografie
Azië maken.
 
 
    Witte donderdag. Film kijken.  Deze kun je aanklikken op de yurlssite juf Diny. Werkblad:
Chanoeke maken.
Verkeer   
1 les maken
Computer veilig verkeer Nederland  via MOO
Oefenen verkeersexamens
       
Engels     
 
Computer  via MOO
Unit 4 les 5
 
Computer via Moo
Unit 5 les 1
Computer via Moo
Unit 5 les 2
   
Expressie 10  min punniken. Zie yurlssite voor tutorial filmpje Tekenles: Log in op prowise.
Klik op de link op de yurlspagina
Gebruikersnaam:
Diny.bartels@outlook.com
Wachtwoord: Groep7/8
10  min punniken. Zie yurlssite voor tutorial filmpje Werkblad maken:
Maak je eigen symbool. Klaar stuur een foto op de groepswhats  app.
10  min punniken. Zie yurlssite voor tutorial filmpje