Groep 6

  Webpagina voor thuis onderwijs groep 6.

ANTWOORDBLADEN

Taal
Begrijpend lezen
Blits
Spelling
RekenenBeste Ouders,

We hadden gehoopt dat het thuisonderwijs niet meer nodig zou zijn. Helaas is dit wel de realiteit. Echter zetten we onze schouders eronder en gaan we proberen de kinderen, maar hopelijk ook jullie, te ondersteunen tijdens het thuisonderwijs.

Het verzorgen van thuisonderwijs zal deze week moeilijk haalbaar zijn. Dat wil niet zeggen dat de kinderen niks kunnen doen. Wij zullen jullie werkbladen aanreiken die gebaseerd zijn op herhalingsstof van de afgelopen periode. Deze zijn te vinden op de klassenpagina's. De kinderen kunnen de komende dagen hier mee aan de slag.

Het thuisonderwijs zullen we weer gaan invullen doormiddel van instructiefilmpjes. Voor elke les en per groep instructiefilmpjes maken is voor ons niet haalbaar. Vandaar dat we kiezen om instructiefilmpjes te maken voor 3 'kern'vakken namelijk: technisch lezen, rekenen en spelling. Wij kiezen voor instructiefilmpjes en niet voor online lesgeven omdat online lesgeven in de middenbouw aan een grote groep moeilijker te realiseren is dan in de bovenbouw. Het voordeel van instructiefilmpjes is dat kinderen het terug kunnen kijken en ouders eventueel een houvast hebben qua methodiek. Wanneer kinderen vragen hebben, kunnen ze deze opschrijven en naar ons mailen. We zullen dan indien mogelijk zo snel mogelijk reageren.

We zullen per week de instructiefilmpjes via een youtube-link naar jullie sturen. Deze zijn puur voor de leerlingen van onze school en mogen niet met anderen gedeeld worden. Daarnaast krijgt u voor de vakantie via de mail de takenkaarten voor de eerste 2 weken. Daarop staat per dag vermeld wat de kinderen moeten maken. Sommige onderdelen zullen zelfstandig moeten. Deze vakken zullen na de heropening van de school extra aandacht krijgen om te kijken hoeveel de leerlingen daarvan hebben opgestoken.

Helaas kunnen wij niet het werk van de kinderen controleren. Dit is wel een belangrijk onderdeel. We hopen daarom dat u per dag een mogelijkheid vindt om het werk van uw kind te controleren. Uw kind kan het dan de volgende dag verbeteren. We zullen er voor zorgen dat er op de klassenpagina's nakijkvellen voor de vakken rekenen, spelling en taal staan.

Wij begrijpen als geen ander hoe lastig het is om thuisonderwijs te combineren met uw eigen werk! Voelt u zich daarom ook niet schuldig als dingen niet helemaal gaan lukken. Wij gaan er samen proberen het beste van te maken en laten we hopen dat het bij 2 weken gaat blijven.

Mochten er vragen zijn, neem dan s.v.p. contact op!

Mailadres Silvia: silvia.pol@jorisheumen.nl 
Mailadres Kim: kim.vanginkel@jorisheumen.nl 

Met vriendelijke groet,
Silvia en Kim

 

Ps. Hieronder schrijven wij voor de kernvakken: technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling (taal) wat extra informatie op. Dit is puur ter info.

Technisch lezen:

De filmpjes zullen zo in elkaar zitten dat kinderen mee kunnen doen met de les. Het is bij technisch lezen belangrijk dat kinderen het voor-koor-door methodiek oefenen en de leesopdrachten hardop voorlezen. Herhaling is heel belangrijk dus oefeningen 2 tot 3 hardop laten herhalen is zeer zinvol. Ook gedurende de dag vrij lezen blijft een aanrader. Het is al met al heel belangrijk dat de kinderen (blijven) lezen, ook tijdens de kerstvakantie!

 

Begrijpend lezen:

Dit is een vak waar wij moeilijk instructie via een filmpje kunnen geven. Het is namelijk heel veel voordoen met interactie. Begrijpend lezen wordt op dit moment nog niet gegeven aan groep 4, daarmee zullen we na de lockdown gaan starten. Groep 5 en groep 6 gaan hier zelfstandig mee aan de slag. Mocht u dit vak willen begeleiden is het belangrijk dat u heel veel voordoet. Alles wat in uw op komt qua redenatie moet u hardop verwoorden. Kinderen horen hoe u denkt en op een antwoord komt. Zij leren dit over te nemen. Omdat dit een belangrijk vak is, zullen wij hier na de lockdown ook prioriteit aan gaan geven.

 

Rekenen:

Wij zullen via de filmpjes de rekenmethodiek laten zien. De kinderen moeten gedurende het filmpje met hun werkboek meedoen. Het oefenboek is voor de zelfstandige verwerking. Controleren en laten verbeteren is indien mogelijk aan te raden. Mocht u een oefening voor willen doen, probeer het dan zoveel mogelijk visueel te maken. Kinderen hebben veel steun aan visuele ondersteuning. Een ander belangrijk onderdeel van onze rekenles is het automatiseren. Elke dag 20 erbij/eraf/keersommen voor of na de les is aan te raden. Deze sommen kunt u vinden op: www.sommenprinter.nl www.sommenmaker.nl

of u schrijft zelf oefensommen op:

Groep 4: erbij/eraf onder de 10 en keersommen 1 t/m 5 en 10

Groep 5 en 6 : erbij/erafsommen onder de 20 met 10-tal overschrijding en keersommen 1 t/m 10

 

Spelling:

Wij zullen deze les via een filmpje aanbieden. Het is belangrijk voor de kinderen dat ze gedurende deze les een kladblaadje bij zich hebben zodat ze mee kunnen doen met de les.

Het dictee is het belangrijkste onderdeel van de spellingsles. We zullen deze daarom ook elke dag aanbieden. Wij controleren de dictees en laten de kinderen het verbeteren. Dus wederom is controleren en laten verbeteren een zinvolle oefening. Maar ook hier geldt daar waar mogelijk is! Kinderen moeten minimaal per dag 2 oefeningen verplicht maken. Wij zullen er voor zorgen dat op de klassenpagina een overzicht staat van de spellingscategorieën zodat de kinderen daar op terug kunnen kijken.

Taal:

Zie kopje 'begrijpend lezen'.

Bij de vakken rekenen, spelling en technisch lezen 'karakter' ontvangt u voor 1 januari 2021 per email instructiefilmpjes van een van de leerkrachten. Laat uw kind dit instructiefilmpje kijken, voordat hij/zij aan de opdracht begint.
Blijven terugkijken kan een handig hulpmiddel zijn bij het maken van de opdrachten. 
IN HET KADER VAN DE AVG WET IS HET NIET TOEGESTAAN OM DEZE FILMPJES OP WELKE MANIER DAN OOK TE DELEN OF TE VERSPREIDEN.

Bij alle andere vakken vragen wij u als ouder uw kind zoveel mogelijk te ondersteunen, daar waar nodig en mogelijk. 

Op de weektaak onder het kopje "extra taken" staat vermeld wat uw kind kan doen als de taken van de desbetreffende dag af zijn. Denk bijvoorbeeld aan Muiswerk of oefensoftware STAAL via www.moo.nl (uw kind kan inloggen met voornaam.achternaam@jorisheumen.nl + het door hem/haar gekozen wachtwoord). 

Takenkaart week 1

Takenkaart week 2

Takenkaart week 3


Takenkaart week 4

Takenkaart week 5

Voor vragen over het thuiswerk kunt u via de mail contact met ons opnemen.