Groep 5-6

  Webpagina voor thuis onderwijs groep 5-6.
Beste ouders, 


Alle les- en werkboeken worden door de leerkracht of stagiair(e) afgegeven bij u thuis op dinsdag.
Op de takenkaart staat vanaf woensdag voor de komende weken vermeld wat uw kind per dag moet doen.

Bij de vakken rekenen en spelling (en voor groep  5 ook technisch lezen 'karakter') ontvangt u later deze week per email instructiefilmpjes van een van de leerkrachten. Laat uw kind dit instructiefilmpje kijken, voordat hij/zij aan de opdracht begint.
Blijven terugkijken kan een handig hulpmiddel zijn bij het maken van de opdrachten. 
IN HET KADER VAN DE AVG WET IS HET NIET TOEGESTAAN OM DEZE FILMPJES OP WELKE MANIER DAN OOK TE DELEN OF TE VERSPREIDEN.

Bij alle andere vakken vragen wij u als ouder uw kind zoveel mogelijk te ondersteunen, daar waar nodig en mogelijk. 

Op de weektaak onder het kopje "extra taken" staat vermeld wat uw kind kan doen als de taken van de desbetreffende dag af zijn. Denk bijvoorbeeld aan Muiswerk of oefensoftware STAAL via www.moo.nl (uw kind kan inloggen met voornaam.achternaam@jorisheumen.nl + het door hem/haar gekozen wachtwoord). Kinderen die werken met het programma BOUW moeten onder begeleiding nog 4 x per week 15 minuten thuis oefenen.

Takenkaart week 12 (16/3 t/m 20/3)
Takenkaart week 13 (23/3 t/m 27/3)
Takenkaart week 14 (30/3 t/m 3/4)
Takenkaart week 15 (6/4 t/m 10/4)
Takenkaart week 16 (13/4 t/m 17/4)
Takenkaart week 17 (20/4 t/m 24/4)

Voor vragen over het thuiswerk kunt u via de mail contact met ons opnemen, wij nemen met iedereen één keer per week ook telefonisch contact op voor eventuele vragen en stand van zaken.

ANTWOORDENBLADEN GROEP 5
Rekenen
Antwoordbladen van Wizwijs zijn te downloaden via onderstaande link.
Je downloadt een zipbestand, in deze zipmap zitten de antwoordbladen.
Antwoordbladen Wizwijs Rekenen Groep 5 Blok 6 Les 7tm19
UPDATE 07-04-2020: Antwoordbladen Wizwijs Rekenen Groep 5 Blok 7 Les 1 tm 8

Spelling
Antwoordbladen van STAAL Spelling zijn te downloaden via onderstaande link.
Je downloadt een zipbestand, in deze zipmap zitten de antwoordbladen.
Antwoordbladen STAAL Spelling Groep 5 Blok 7 - Week 1 + 2
UPDATE 07-04-2020:
 Antwoordbladen STAAL Spelling Groep 5 Blok 7 Week 3 tm Blok 8 Week 2 Les 1

Taal
Antwoordbladen van STAAL Taal zijn te downloaden via onderstaande link.
Je downloadt een zipbestand, in deze zipmap zitten de antwoordbladen.
Antwoordbladen STAAL Taal Groep 5 Thema Pronkstukken les 6tm14
UPDATE 07-04-2020:
Antwoordbladen STAAL Taal Groep 5 Thema Pronkstukken les 14 + Thema Zeebenen les 1 tm 8

Verkeer
Antwoorden van Verkeer les 11 t/m 14 zijn te downloaden via onderstaande link. Je downloadt een zipbestand, in deze zipmap zitten de antwoordbladen van alle hierboven genoemde lessen.
Antwoorden Verkeer Les 11 t/m 14

ANTWOORDENBLADEN GROEP 6
Rekenen
Antwoordbladen van Wizwijs werkboek + oefenboek + oefenplusboek - zijn te downloaden via onderstaande links.
Je downloadt een zipbestand, in deze zipmap zitten de antwoordbladen van alle hierboven genoemde lessen.
Antwoorden Wizwijs Rekenen Groep 6 les 7 t/m 13
Antwoorden Wizwijs Rekenen Groep 6 les 14 t/m 18
Antwoorden Wizwijz Rekenen Groep 6 Blok 6 les 19 t/m Blok 7 les 3
Antwoorden Wizwijs Rekenen Groep 6 Blok 7, les 4 t/m Blok 7, les 8


Spelling
Antwoordbladen van STAAL Spelling werkboek - zijn te downloaden via onderstaande links. Je downloadt een zipbestand, in deze zipmap zitten de antwoordbladen van alle hierboven genoemde lessen.
Antwoorden Staal Spelling Groep 6 blok 6 week 4 les 4 t/m blok 7 week 2 les 2
Antwoorden Staal Spelling Groep 6 blok 7 week 2 les 3 t/m blok 7 week 3 les 3
Antwoorden Staal Spelling Groep 6 blok 7 week 4 les 1 t/m blok 7 week 4 les 4
Antwoorden Staal Spelling Groep 6 blok 8 week 1 les 1 t/m blok 8 week 2 les 1


Taal
Antwoordbladen van STAAL Taal werkboek les 6 t/m 14 van thema ' Pronkstukken ' en Les 1 t/m les 10 van thema 'Zeebenen' zijn te downloaden via onderstaande links. Je downloadt een zipbestand, in deze zipmap zitten de antwoordbladen van alle hierboven genoemde lessen.
Antwoorden Staal Taal Groep 6 Thema Pronkstukken les 6 t/m 14
Antwoorden Staal Taal Groep 6 Thema Zeebenen les 1 t/m les 10

Verkeer
Antwoorden van Verkeer les 11 t/m 14 zijn te downloaden via onderstaande link. Je downloadt een zipbestand, in deze zipmap zitten de antwoordbladen van alle hierboven genoemde lessen.
Antwoorden Verkeer Les 11 t/m 14