Groep 4-5

  Thuis onderwijs groep 4-5.

Inhoudsopgave

Algemeen
Extra informatie diverse vakken

Groep 4
Week 1: 
ma 4 januari | di 5 januari | wo 6 januari | do 7 januari | vr 8 januari
Week 2:
m
a 11 januari | di 12 januari | wo 13 januari | do 14 januari | vr 15 januari
Week 3: 
m
a 18 januari | di 19 januari | wo 20 januari | do 21 januari | vr 22 januari
Week 4: 
ma 25 januari | di 26 januari | wo 27 januari | do 28 januari | vr 29 januari
Week 5:
ma 1 februari | di 2 februari | wo 3 februari | do 4 februari | vr 5 februari

Groep 5
Nakijkbladen groep 4 en 5

Algemeen

LINK NAAR EXTRA WERKBLADEN IN DE WEEK VOOR DE KERSTVAKANTIE:

Beste ouders en kinderen van groep 4-5,

We hadden gehoopt dat het thuisonderwijs niet meer nodig zou zijn. Helaas is dit wel de realiteit. Echter zetten we onze schouders eronder en gaan we proberen de kinderen, maar hopelijk ook jullie, te ondersteunen tijdens het thuisonderwijs.

Het thuisonderwijs zullen we gaan invullen door middel van instructiefilmpjes. Voor elke les en per groep instructiefilmpjes maken is voor ons niet haalbaar. Vandaar dat we kiezen om instructiefilmpjes te maken voor 3 'kern'vakken namelijk: technisch lezen, rekenen en spelling. Juf Lilian neemt de instructie voor groep 4 op zich. Juf Linda voor groep 5. Wij kiezen voor instructiefilmpjes en niet voor online lesgeven, omdat online lesgeven in de middenbouw aan een grote groep moeilijker te realiseren is dan in de bovenbouw. Het voordeel van instructiefilmpjes is dat kinderen het terug kunnen kijken en ouders eventueel een houvast hebben qua methodiek. Wanneer kinderen vragen hebben, kunnen ze deze opschrijven en naar ons mailen. We zullen dan indien mogelijk zo snel mogelijk reageren. Daarnaast is er de mogelijkheid om wekelijks op maandag en vrijdag tussen 13.00 en 14.00u online te komen via Google Meet (link is via mail ontvangen) om vragen te stellen of om gewoon iets met ons te delen.

We zullen per week de instructiefilmpjes via een youtube-link naar jullie sturen (en/of op deze website plaatsen). Deze zijn puur voor de leerlingen van onze school en mogen niet met anderen gedeeld worden. De takenkaart is leidend voor hetgeen de kinderen per dag moeten maken. Sommige onderdelen zullen zelfstandig moeten. Deze vakken zullen na de heropening van de school extra aandacht krijgen om te kijken hoeveel de leerlingen daarvan hebben opgestoken.

Helaas kunnen wij niet het werk van de kinderen controleren. Dit is wel een belangrijk onderdeel. We hopen daarom dat u per dag een mogelijkheid vindt om het werk van uw kind te controleren. Uw kind kan het dan de volgende dag verbeteren. Op deze pagina vindt u de nakijkbladen.

Wij begrijpen als geen ander hoe lastig het is om thuisonderwijs te combineren met uw eigen werk! Voelt u zich daarom ook niet schuldig als dingen niet helemaal gaan lukken. Wij gaan er samen proberen het beste van te maken en laten we hopen dat het bij 2 weken gaat blijven.

Mochten er vragen zijn, neem dan s.v.p. contact op!

Vriendelijke groet,

Linda (linda.derks@jorisheumen.nl)
Lilian (lilian.mooij@jorisheumen.nl)

Terug naar inhoudsopgave


Extra informatie diverse vakken

Technisch lezen:

De filmpjes zullen zo in elkaar zitten dat kinderen mee kunnen doen met de les. Het is bij technisch lezen belangrijk dat kinderen het voor-koor-door methodiek oefenen en de leesopdrachten hardop voorlezen. Herhaling is heel belangrijk dus oefeningen 2 tot 3 hardop laten herhalen is zeer zinvol. Ook gedurende de dag vrij lezen blijft een aanrader. Het is al met al heel belangrijk dat de kinderen (blijven) lezen, ook tijdens de kerstvakantie!

Begrijpend lezen:

Dit is een vak waar wij moeilijk instructie via een filmpje kunnen geven. Het is namelijk heel veel voordoen met interactie. Begrijpend lezen wordt op dit moment nog niet gegeven aan groep 4, daarmee zullen we na de lockdown gaan starten. Groep 5 gaat hier zelfstandig mee aan de slag. Mocht u dit vak willen begeleiden is het belangrijk dat u heel veel voordoet. Alles wat in uw op komt qua redenatie moet u hardop verwoorden. Kinderen horen hoe u denkt en op een antwoord komt. Zij leren dit over te nemen. Omdat dit een belangrijk vak is, zullen wij hier na de lockdown ook prioriteit aan gaan geven.

Rekenen:

Wij zullen via de filmpjes de rekenmethodiek laten zien. De kinderen moeten gedurende het filmpje met hun werkboek meedoen. Het oefenboek is voor de zelfstandige verwerking. Controleren en laten verbeteren is indien mogelijk aan te raden. Mocht u een oefening voor willen doen, probeer het dan zoveel mogelijk visueel te maken. Kinderen hebben baat bij visuele ondersteuning. Een ander belangrijk onderdeel van onze rekenles is het automatiseren. Elke dag 20 erbij/eraf/keersommen voor of na de les is aan te raden. Deze sommen kunt u vinden op: www.sommenprinter.nl www.sommenmaker.nl of u schrijft zelf oefensommen op of laat kinderen online oefenen met sommen via digipuzzle (daar is ook een app voor te downloaden)

Groep 4: erbij/eraf onder de 10 en keersommen 1 t/m 5 en 10

Groep 5 en 6 : erbij/erafsommen onder de 20 met 10-tal overschrijding en keersommen 1 t/m 10

Spelling:

Wij zullen deze les via een filmpje aanbieden. Het is belangrijk voor de kinderen dat ze gedurende deze les een kladblaadje bij zich hebben zodat ze mee kunnen doen met de les.

Het dictee is het belangrijkste onderdeel van de spellingsles. We zullen deze daarom ook elke dag aanbieden. Wij controleren de dictees en laten de kinderen het verbeteren. Dus wederom is controleren en laten verbeteren een zinvolle oefening. Maar ook hier geldt daar waar mogelijk is! Wij zullen er voor zorgen dat op de klassenpagina een overzicht staat van de spellingscategorieën zodat de kinderen daar op terug kunnen kijken.

Taal:

Zie kopje 'begrijpend lezen'.

Terug naar inhoudsopgave


Groep 4

Lezen
Les 2.5.4. deel 1: https://youtu.be/WOrrHYtoKxs
Les 2.5.4. deel 2: https://youtu.be/AQyPUiJ8K6c
Les 2.5.4. deel 3: https://youtu.be/z53nycQzwhk
 
Rekenen
Blok 4 les 11 deel 1: https://youtu.be/8T1eaCfM5II
Blok 4 les 11 deel 2: https://youtu.be/WGmhvJlXfUM
Blok 4 les 11 deel 3: https://youtu.be/lo2J09H-hD0
 
Spelling
Blok 4.3.1. deel 1: https://youtu.be/agOBeLlA4UM
Blok 4.3.1. deel 2: https://youtu.be/-5GzVoUTFVE
Lezen
Les 2.6.1. deel 1: https://youtu.be/sv3PRD8hszE
Les 2.6.1. deel 2: https://youtu.be/gKUEVZyp0O4
Les 2.6.1. deel 3: https://youtu.be/Tkxk2BRbQzE
 
Rekenen
Blok 4 les 12 deel 1: https://youtu.be/efo2CFH8qgk
Blok 4 les 12 deel 2: https://youtu.be/lcnOcoRJA1Q
Blok 4 les 12 deel 3: https://youtu.be/eYYXryb3fhU
 
Spelling
Blok 4.3.2. deel 1: https://youtu.be/LLoanJnQSkQ
Blok 4.3.2. deel 2: https://youtu.be/k9Z2J0EDCCQ
Blok 4.3.2. deel 3: https://youtu.be/CEpsGhYMqnQ
Blok 4.3.2 deel 4: https://youtu.be/U7-ajAv4i_c
Lezen
Les 2.6.2. deel 1: https://youtu.be/sqqcrVpV_cU
Les 2.6.2. deel 2: https://youtu.be/i8bGZw5dYZY
Les 2.6.2. deel 3 (+groep): https://youtu.be/M0iJf30XHpA
 
Rekenen
Blok 4 les 13 deel 1: https://youtu.be/AQoO7gy8CT4
Blok 4 les 13 deel 2: https://youtu.be/fRWGZjrWdOw
 
Spelling
Blok 4.3.3. deel 1: https://youtu.be/8CIW3mASeiE
Blok 4.3.3. deel 2: https://youtu.be/0X7xYj1JR98
Blok 4.3.3. deel 3: https://youtu.be/WvnNsUP9d9E
Lezen
Les 2.6.3. deel 1: https://youtu.be/-wJTy5-67Dc
Les 2.6.3. deel 2: https://youtu.be/PT4afxlxesg
Les 2.6.3. deel 3: https://youtu.be/s5yTK4aRlHk

Rekenen
Blok 4 les 14 deel 1: https://youtu.be/5Y-rZctXk7Q
Blok 4 les 14 deel 2: https://youtu.be/3xJFVeII9xQ
Blok 4 les 14 deel 3: https://youtu.be/sMBcaJZJE5s

Spelling
Blok 4.3.5. deel 1: https://youtu.be/pBvHfgmg3-c
Blok 4.3.5. deel 2: https://youtu.be/6U1YzmLSTlE
Blok 4.3.5. deel 3: https://youtu.be/cNJ8nOW1yK4
 
Vrijdag 8 januari:
Lezen
Les 2.6.4. deel 1: https://youtu.be/68vQB03x9uA
Les 2.6.4. deel 2: https://youtu.be/DjtZyX0pf6k

Rekenen
Blok 4 les 16:
herhalingsles, hier wordt geen filmpje bij gemaakt. Je mag hiermee zelfstandig aan de slag. Heb je vragen of begrijp je iets niet, dan kun je dit altijd vragen tijdens 1 van de contactmomenten via Google Meet. Maandag of vrijdag van 13.00-14.00u.

Blok 4 les 17:
herhalingsles, hier wordt geen filmpje bij gemaakt. Je mag hiermee zelfstandig aan de slag. Heb je vragen of begrijp je iets niet, dan kun je dit altijd vragen tijdens 1 van de contactmomenten via Google Meet. Maandag of vrijdag van 13.00-14.00u.

Spelling
Blok 4.4.1. deel 1: https://youtu.be/9mYV8A9260s
Blok 4.4.1. deel 2: https://youtu.be/z4Ql5jM4bl8
Blok 4.4.1. deel 3: https://youtu.be/06us_vZoYrE

maandag 11 januari
Lezen
20 à 30 minuten zelfstandig lezen.
Dit stond eigenlijk op woensdag 6 januari, maar dat had ik niet goed in de planning gezien. Om niet te ver vooruit te lopen gaan we deze week dus 2 keer 20 à 30 minuten zelfstandig lezen. Zowel op maandag als op woensdag. Mocht je les 2.6.4. nog niet gedaan hebben, dan kun je deze vandaag maken. Daarnaast zou je ook nog een aantal lessen van vorige week kunnen herhalen.

Rekenen
Blok 4 les 18:
herhalingsles, hier wordt geen filmpje bij gemaakt. Je mag hiermee zelfstandig aan de slag. Heb je vragen of begrijp je iets niet, dan kun je dit altijd vragen tijdens 1 van de contactmomenten via Google Meet. Maandag of donderdag van 13.00-14.00u.

Blok 4 les 19:
herhalingsles, hier wordt geen filmpje bij gemaakt. Je mag hiermee zelfstandig aan de slag. Heb je vragen of begrijp je iets niet, dan kun je dit altijd vragen tijdens 1 van de contactmomenten via Google Meet. Maandag of donderdag van 13.00-14.00u.

Spelling
Blok 4.4.2. deel 1: https://youtu.be/ZG0gFNF7HaA
Blok 4.4.2. deel 2: https://youtu.be/dsH8mw51MqY
Blok 4.4.2. deel 3: https://youtu.be/sLYBXseuGfc
 
dinsdag 12 januari

OJW (Ontdek Jezelf en de Wereld)
Starten met de actualiteit: De dag van vandaag

Lezen
Les 2.7.1. deel 1: https://youtu.be/Af3jYAxXF2c 
Les 2.7.1. deel 2: https://youtu.be/-i0BXlBfUEU 

Rekenen 
Blok 5 les 1 deel 1: https://youtu.be/PDxVzhqo18s
Blok 5 les 1 deel 2: https://youtu.be/g0YTTix3xO4 
Blok 5 les 1 deel 3: https://youtu.be/qnN2jTragOk

Blok 5 les 1 deel 4: https://youtu.be/AuM05RJVwzk

Spelling
Blok 4.4.3. deel 1: https://youtu.be/W5xOVwjloss 
Blok 4.4.3. deel 2: https://youtu.be/DjWysZImlCw

woensdag 13 januari
OJW (Ontdek Jezelf en de Wereld)
Starten met de actualiteit: De dag van vandaag

Lezen
20 à 30 minuten zelfstandig lezen.

Rekenen
Blok 5 les 2 deel 1: https://youtu.be/Fy7rBPoMvpI 
Blok 5 les 2 deel 2: https://youtu.be/JCShAmT3uVo 
Blok 5 les 2 deel 3: https://youtu.be/Zw5BjsYZ2yc 

Blok 5 les 2 deel 4: https://youtu.be/UAGLXpVOCSk
 

Spelling
Blok 4.4.4. deel 1: https://youtu.be/RjGSOhBTt3U 
Blok 4.4.4. deel 2: https://youtu.be/arqInTh4okQ 
Blok 4.4.4. deel 3: https://youtu.be/SbDkUKXdY5c 

Creatief
Maak een tekening bij het volgende verhaal. Maak een foto van (of scan) jouw tekening en mail deze naar juf Lilian, dan maken we er een mooie collage van.
De haas en de olifant
 
donderdag 14 januari
OJW (Ontdek Jezelf en de Wereld)
Starten met de actualiteit: De dag van vandaag
 

Lezen
2.7.2. deel 1: https://youtu.be/0DtmEsg8-XA 
2.7.2. deel 2: https://youtu.be/yXINZtDgbVM 
2.7.2. deel 3: https://youtu.be/MUFeb-tOmwU 

Rekenen
Blok 5 les 3 deel 1: https://youtu.be/wn6_TneGIEE 
Blok 5 les 3 deel 2: https://youtu.be/SkIAAprfjBA

Spelling (sorry het zijn 5 filmpjes geworden, omdat het zo'n lastige categorie is)
Blok 5.1.1. deel 1: https://youtu.be/f7wAI_uks4Q 
Blok 5.1.1. deel 2: https://youtu.be/coxg7dThJpU 
Blok 5.1.1. deel 3: https://youtu.be/CPlCRs1wexE 
Blok 5.1.1. deel 4: https://youtu.be/kvti-BZXTOc 
Blok 5.1.1. deel 5: https://youtu.be/WDkOa4FYH3E


Gym/bewegen
https://www.gymspiratie.nl/blog/corona-thuis-gymmen-voor-je-leerlingen/ 
https://www.teamtalento.nl/workshops/bewegen
OJW (Ontdek Jezelf en de Wereld)
Starten met de actualiteit: De dag van vandaag
 

Lezen
2.7.3. deel 1: https://youtu.be/osDxblSUK9Y 
2.7.3. deel 2: https://youtu.be/8iBaAv1MfN8 

Rekenen
Blok 5 les 4 deel 1: https://youtu.be/5Is4DNb-Be0 
Blok 5 les 4 deel 2: https://youtu.be/XeRkS1TyVQw

Spelling
Blok 5.1.2. deel 1: https://youtu.be/n7W--ZFlJKk 
Blok 5.1.2. deel 2: https://youtu.be/EO5sTLWnHrk 
Blok 5.1.3. deel 3: 
https://youtu.be/27glScyuIMI
Blok 5.1.3. deel 4: https://youtu.be/rKZtztTEe-8
maandag 18 januari

OJW (Ontdek Jezelf en de Wereld)
Starten met de actualiteit: De dag van vandaag

Lezen
2.7.4. deel 1: https://youtu.be/b7kTg6GD0lw 
2.7.4. deel 2: https://youtu.be/LkEnv3X3FoM 
2.7.4. deel 3: https://youtu.be/0bcMfnXgOXU 

Rekenen
Blok 5 les 5: https://youtu.be/fjksBS5V1QE

Spelling
Blok 5.1.3. deel 1: https://youtu.be/FNSHUNXs1Pg 
Blok 5.1.3. deel 2: https://youtu.be/aqKUWq54WRg 
Blok 5.1.3. deel 3: https://youtu.be/71rcB1DBL-g 

dinsdag 19 januari

OJW (Ontdek Jezelf en de Wereld)
Starten met de actualiteit: De dag van vandaag

Lezen
3.1.1. deel 1: https://youtu.be/9w5Jt1KJT6Y 
3.1.1. deel 2: https://youtu.be/s7EEKUegCxQ

Rekenen 
Blok 5 les 6 deel 1:
 https://youtu.be/8rqhJbjIz2k
Blok 5 les 6 deel 2: https://youtu.be/v2C8aOtNJIw

Spelling
Blok 5.1.4. deel 1: https://youtu.be/6JGs4aD5mE0 
Blok 5.1.4. deel 2: https://youtu.be/d8xOS20gmWs 
Blok 5.1.4. deel 3: https://youtu.be/Wy4A8jpWzzE 

woensdag 20 januari
OJW (Ontdek Jezelf en de Wereld)
Starten met de actualiteit: De dag van vandaag

Lezen
20 à 30 minuten zelfstandig lezen.

Rekenen
Blok 5 les 7 deel 1: https://youtu.be/w0B3QyA7Yxw
Blok 5 les 7 deel 2: https://youtu.be/ZGd1Er6bn8g 

Spelling

Blok 5.2.1. deel 1: https://youtu.be/5y0lkqn_yUc 
Blok 5.2.1. deel 2: https://youtu.be/7G02d4F3H_0 
Blok 5.2.1. deel 3: https://youtu.be/S9edx_8rRyE

Creatief

Vorige week hebben jullie een creatieve activiteit gekregen waarbij je een tekening moest maken. Ik heb 2 tekeningen ontvangen. Ik had beloofd er een collage van te maken. Hieronder zie je de collage die ik ervan gemaakt heb. Wil je jouw tekening nog sturen, dan kan dat en zal ik ze aan de collage toevoegen en deze op de site vervangen. 

Terug naar inhoudsopgave

donderdag 21 januari
OJW (Ontdek Jezelf en de Wereld)
Starten met de actualiteit: De dag van vandaag

Lezen
3.1.2. deel 1: https://youtu.be/-o-b2W5L6Us 
3.1.2. deel 2: https://youtu.be/muykOfYWpgY 
3.1.2. deel 3: https://youtu.be/RHjEmZJlsFA 

Rekenen
Blok 5 les 8: https://youtu.be/wEeMsT1J7aQ

Spelling
Blok 5.2.2. deel 1: https://youtu.be/8eKDF5oZz0w 
Blok 5.2.2. deel 2: https://youtu.be/JxNTJDgwbk4 
Blok 5.2.2. deel 3: https://youtu.be/zPxeavtb_AQ


Creatief
Deze opdracht is gemaakt voor alle kinderen van de school. Wij zijn heel erg benieuwd hoe jou favoriete planeet eruit komt te zien, zodat deze een mooi plekje krijgt in ons sterrenstelsel

De opdracht

Gym/bewegen
https://www.gymspiratie.nl/blog/corona-thuis-gymmen-voor-je-leerlingen/ 
https://www.teamtalento.nl/workshops/bewegen
OJW (Ontdek Jezelf en de Wereld)
Starten met de actualiteit: De dag van vandaag

Lezen
3.1.3. deel 1: https://youtu.be/LLDMiBu5uQA
3.1.3. deel 2: https://youtu.be/Q0Kf0GnM39Y

Rekenen
Blok 5 les 9 deel 1: https://youtu.be/5qJHimUS3WU 
Blok 5 les 9 deel 2: https://youtu.be/Xv6mlj-rA7k 

Spelling
Blok 5.2.3. deel 1: https://youtu.be/qLvHbSauUk0 
Blok 5.2.3. deel 2: https://youtu.be/8dB5Z3WBrQQ 

Blok 5.2.3. deel 3: https://youtu.be/SKUwrq1WUfI

Creatief
Deze opdracht is gemaakt voor alle kinderen van de school. Wij zijn heel erg benieuwd hoe jou favoriete planeet eruit komt te zien, zodat deze een mooi plekje krijgt in ons sterrenstelsel

De opdracht
 
maandag 25 januari

OJW (Ontdek Jezelf en de Wereld)
Starten met de actualiteit: De dag van vandaag

Lezen
3.1.4. deel 1: https://youtu.be/LK9y_IDi7WQ 
3.1.4. deel 2: https://youtu.be/AuTTHpseiIs 
3.1.4. deel 3: https://youtu.be/aBxuaAIN7Sw 

Rekenen 
Blok 5 les 10 deel 1: https://youtu.be/gssh0Npk-nA 
Blok 5 les 10 deel 2: https://youtu.be/mjKIlUlZuOM 
Blok 5 les 10 deel 3: https://youtu.be/U-fPKD7_qTU 
Nakijkbladen WB - OB

Spelling
Blok 5.2.4. deel 1: https://youtu.be/__mESDN6Yqk 
Blok 5.2.4. deel 2: https://youtu.be/EtAtbeuHHWo 
Blok 5.2.4. deel 3: https://youtu.be/Udgw0pSafPM 
Blok 5.2.4. deel 4: https://youtu.be/DF-wer6pyWw
Nakijkblad werkboek 


Taal
Nakijkblad blok Lekker: les 1

dinsdag 26 januari

OJW (Ontdek Jezelf en de Wereld)
Starten met de actualiteit: De dag van vandaag

Lezen
3.2.1. deel 1: https://youtu.be/TinH0dqm_Z0 
3.2.1. deel 2: https://youtu.be/ElQM4ovm7wA 
3.2.1. deel 3: https://youtu.be/SGUfjhSsCMo 

Rekenen
Blok 5 les 11 deel 1: https://youtu.be/gHiMhRXsk_k 
Blok 5 les 11 deel 2: https://youtu.be/P8cIhUuoEsU 
Blok 5 les 11 deel 3: https://youtu.be/r3JiGzb6F0k 

Nakijkbladen WB - OB

Spelling
Blok 5.2.5. deel 1: https://youtu.be/mnBza84sF30 
Blok 5.2.5. deel 2: https://youtu.be/KtPeFvgeHZY 
Blok 5.2.5. deel 3: https://youtu.be/S_niaZfir-M 
Blok 5.2.5. deel 4: https://youtu.be/0Klev22qEPo 
Blok 5.2.5. deel 5: https://youtu.be/nTbHgoDE4VY


Taal
Nakijkblad blok Lekker: les 2


OJW
het zonnestelsel 

Terug naar inhoudsopgave

woensdag 27 januari
OJW (Ontdek Jezelf en de Wereld)
Starten met de actualiteit: De dag van vandaag

Lezen
20 à 30 minuten zelfstandig lezen.

Rekenen
Blok 5 les 12 deel 1: https://youtu.be/cp4hrjn1Zlk 
Blok 5 les 12 deel 2: https://youtu.be/7iqS3t2XSyg

Nakijkbladen WB - OB

Spelling
Blok 5.3.1. deel 1: https://youtu.be/kPPBBGxZLvc 
Blok 5.3.1. deel 2: https://youtu.be/rc9iOvnvfTg 
Blok 5.3.1. deel 3:https://youtu.be/qEZfbWBYduI

Nakijkblad werkboek 

Terug naar inhoudsopgave

donderdag 28 januari
OJW (Ontdek Jezelf en de Wereld)
Starten met de actualiteit: De dag van vandaag

Lezen
3.2.2. deel 1: https://youtu.be/0TNC8Iu_4xk 
3.2.2. deel 2: https://youtu.be/35-FPJAub6k 
3.2.2. deel 3: https://youtu.be/0FneXwIQW5g 

Rekenen
Blok 5 les 13 deel 1: https://youtu.be/wjVszbCCuOY 
Nakijkbladen WB - OB

Spelling
Blok 5.3.2. deel 1: https://youtu.be/ckFGcXqMiyY 
Blok 5.3.2. deel 2: https://youtu.be/YVLrVcpwaKo 
Blok 5.3.2. deel 3: https://youtu.be/ffKCWxHD53c 

Nakijkblad werkboek 

Taal
Nakijkblad blok Lekker: les 3

Engels
Discovering space

Gym/bewegen
https://www.gymspiratie.nl/blog/corona-thuis-gymmen-voor-je-leerlingen/ 
https://www.teamtalento.nl/workshops/bewegen

OJW (Ontdek Jezelf en de Wereld)
Starten met de actualiteit: De dag van vandaag

Lezen
3.2.3. deel 1: https://youtu.be/1QJjqZvPrI0 
3.2.3. deel 2: https://youtu.be/TB2vx6H9Mk0 
3.2.3. deel 3: https://youtu.be/pg5M76fcgd4 


Rekenen LASTIGE LES!!!
Blok 5 les 14 deel 1: https://youtu.be/jSwFhfrOQDI  
Blok 5 les 14 deel 2: https://youtu.be/3dpn322kMww 
Blok 5 les 14 deel 3: https://youtu.be/xBLPmcDR5rQ 
Blok 5 les 14 deel 4: https://youtu.be/XvdB20nxrGY 
Blok 5 les 14 deel 5: https://youtu.be/EJLFC7r2pJw 

Nakijkbladen WB - OB

Spelling
Blok 5.3.3. deel 1: https://youtu.be/kT6RPY3PYkY 
Blok 5.3.3. deel 2: https://youtu.be/71dlXCE5fCE 
Blok 5.3.3. deel 3: https://youtu.be/QChEr0kKOCc

Nakijkblad werkboek 

Taal
Nakijkblad blok Lekker: les 4

Terug naar inhoudsopgave
 

Maandag 1 februari
OJW (Ontdek Jezelf en de Wereld)
Starten met de actualiteit: De dag van vandaag

Lezen
3.2.4. deel 1: https://youtu.be/pRAYLdFCBQI 
3.2.4. deel 2: https://youtu.be/o_UzvV8_yUQ 
3.2.4. deel 3: https://youtu.be/pKeKR04LPF0 

Rekenen
Blok 6 les 1 deel 1: https://youtu.be/68WoZMs7Oss 
Blok 6 les 1 deel 2: https://youtu.be/G5p-UblYvR0 
Blok 6 les 1 deel 3: https://youtu.be/Hr71QBtfNjM 
Blok 6 les 1 deel 4: https://youtu.be/1IXB7bNjQUM 

Spelling
Blok 5.3.4. deel 1: https://youtu.be/yVmv-dQkg8o 
Blok 5.3.4. deel 2: https://youtu.be/8PvAcNhvnoI 
Blok 5.3.4. deel 3: https://youtu.be/_8B3Js1OYtA 
Werk een kwartier aan de oefeningen van staal spelling op jouw MOO account. www.moo.nl
inlognaam: voornaam.achternaam@jorisheumen.nl
wachtwoord: deze heb je zelf ooit aangemaakt

Terug naar inhoudsopgave

Dinsdag 2 februari
OJW (Ontdek Jezelf en de Wereld)
Starten met de actualiteit: De dag van vandaag

Lezen
3.3.1. deel 1: https://youtu.be/BSqIBPDH2QI 
3.3.1. deel 2: https://youtu.be/GIBDoP8sOXU 
3.3.1. deel 3: https://youtu.be/KNHRd-7mdQs 

Rekenen
Blok 6 les 2 deel 1: https://youtu.be/pL4vB5Szeqk 
Blok 6 les 2 deel 2: https://youtu.be/uiLntMUR4oM 
Blok 6 les 2 deel 3: https://youtu.be/9r9Skg_X5ho 

Spelling
Blok 5.3.5. deel 1: https://youtu.be/wCF0QAds0-Y 
Blok 5.3.5. deel 2: https://youtu.be/cdCSvJF8tTA 

Werk een kwartier aan de oefeningen van staal spelling op jouw MOO account. www.moo.nl
inlognaam: voornaam.achternaam@jorisheumen.nl 
wachtwoord: deze heb je zelf ooit aangemaakt

Terug naar inhoudsopgave

Woensdag 3 februari
OJW (Ontdek Jezelf en de Wereld)
Starten met de actualiteit: De dag van vandaag

Lezen
20 à 30 minuten zelfstandig lezen.

Rekenen
Blok 6 les 3 deel 1: https://youtu.be/68ny635f5lA 
Blok 6 les 3 deel 2: https://youtu.be/zOX-qczqqqo 

Spelling
Blok 5.4.1. deel 1: https://youtu.be/4NO8qeGkIBw 
Blok 5.4.1. deel 2: https://youtu.be/VjJuUCABapc 
Blok 5.4.1. deel 3: https://youtu.be/TSF0okNG4F8 

 

Terug naar inhoudsopgave

Donderdag 4 februari
OJW (Ontdek Jezelf en de Wereld)
Starten met de actualiteit: De dag van vandaag

Lezen
3.3.2. deel 1: https://youtu.be/mdF6VO9AkvY 
3.3.2. deel 2: https://youtu.be/KzqvE_fooKc 
3.3.2. deel 3: https://youtu.be/crjKwTG24MQ 

Rekenen
Blok 6 les 4 deel 1: https://youtu.be/cDA9Om2d2xY 
Blok 6 les 4 deel 2: https://youtu.be/On7RcMtGLIU 

Spelling
Blok 5.4.2. deel 1: https://youtu.be/02ZgFQib9eg 
Blok 5.4.2. deel 2: https://youtu.be/_H_YsPmT5b8 
Blok 5.4.2. deel 3: https://youtu.be/azXfxmJrwOo 

 

Terug naar inhoudsopgave

Vrijdag 5 februari
OJW (Ontdek Jezelf en de Wereld)
Starten met de actualiteit: De dag van vandaag

Lezen
3.3.3. deel 1: https://youtu.be/wbFyL2u52Ek 
3.3.3. deel 2: https://youtu.be/LBVw1QOpryg 
3.3.3. deel 3: https://youtu.be/tachAK5uHTg 

Rekenen
Blok 6 les 5: Deze les staat in het teken van vouwen. Je hebt nodig een aantal A4 blaadjes en een aantal vierkante vouwblaadjes. Heb je deze niet? Dan zou je deze op school op kunnen halen. Bij deze les worden geen filmpjes gemaakt. Je volgt de instructies in je werkboek en je oefenboek. Lukt het jou om alle figuren te vouwen en er, wanneer het gevraagd wordt, een tekening van te maken? Succes met vouwen!

Spelling
Blok 5.4.3. deel 1: https://youtu.be/vHSuVBX-xxA 
Blok 5.4.3. deel 2: https://youtu.be/JnG_B-xEjrQ 
Blok 5.4.3. deel 3: https://youtu.be/Mzhp128J7a8

YES! We zien elkaar maandag in de klas, tot dan!

 

Terug naar inhoudsopgave


groep 5

Instructiefilmpjes van groep 5 worden per mail verstuurd. Kijk in uw mailbox voor de links naar de instructiefilmpjes. Ook kan uw kind inloggen in MOO en via de gedeelde Google Drive (groep 4-5) alle instructiefilmpjes terug kijken. 

 

Nakijkbladen