Groep 1-2

  Webpagina voor thuis onderwijs groep 1-2.
Beste ouders,
Momenteel is uw kind thuis in verband met het Corona virus in Nederland. Mocht uw kind niet ziek zijn of zich niet ziek voelen dan kunt u wellicht één of meerdere van onderstaande taken of activiteiten met uw kind oppakken.

Inhoud van onze pagina:
Inloggen op MOO, Kleuterplein en Muiswerk
Thuiswerkmapje
Thuiswerksite Heutink
Voorlezen
Gezelschapsspelletjes
Letters
Letterbladen
inleveren thuis materiaal
Week 12
Week 13
Week 14
Week 15
Week 16
Week 17

Inloggen op MOO, Kleuterplein en Muiswerk:
Om thuis in te loggen op MOO heeft uw kind een eigen gebruikersnaam: voornaam.achternaam@jorisheumen.nl. Het wachtwoord van uw kind bestaat uit drie plaatjes. Deze zitten bijgevoegd in het thuiswerkmapje. Via MOO kan uw kind bij de Kleuterplein Oefensoftware. Voor Muiswerk heeft uw kind een andere gebruikersnaam. Deze vijfcijferige gebruikersnaam kunt u ook terugvinden in het thuiswerkmapje. Voor Muiswerk heeft uw kind geen wachtwoord nodig. Een uitgebreide handleiding over het opstarten van MOO, Kleuterplein en Muiswerk kunt u hier terugvinden. 

Thuiswerkmapje
Uw kind heeft een pakketje ontvangen met verschillende werkbladen.  Deze werkbladen kunt u de aankomende weken samen met uw kind maken. Met deze werkbladen oefenen de kinderen met name taal en rekenen, maar er zijn natuurlijk tal van betekenisvolle activiteiten die u met uw kind(eren) naast de werkbladen kunt doen. Er staan veel tips op de thuiswerksite van Heutink. De kinderen zijn gewend om samen met de juf te kijken wat de bedoeling is bij een werkblad. Het zou fijn zijn als u dit ook met uw kind kunt doen. Verder zit er in het pakketje ook een voorleesposter. Wij raden u aan om de komende weken veel voor te lezen aan uw kind(eren).  In de klas geven wij de kinderen altijd voorafgaand aan het voorlezen een luistervraag, zodat de kinderen gericht luisteren.  Het is geen verplichting om alles in het mapje te maken (behalve de letterbladen voor groep 2). Wij wensen u de komende weken veel 'leer'-plezier samen met uw kind(eren)! En een volle bingokaart kan uw kind inleveren voor een leuke beloning!

Thuiswerksite Heutink:

Voorlezen:
Ook leuk om eens te kijken op: www.devoorleeshoek.nl/scholendicht op deze site vindt u allerlei leuke voorleesfilmpjes en kunt u tijdelijk een gratis account aanmaken. Gezelschapsspelletjes
Gezelschapsspelletjes zijn altijd leuk om met uw kind te spelen, maar ook erg leerzaam! Met dobbelspelletjes leren kinderen de dobbelsteen-structuur (her)kennen. Maar ook met sociale-vaardigheden, zoals op je beurt wachten wordt geoefend. Spellen die wij in de klas hebben zijn: my first Rummikub en Triominos junior. 


Thema de Schoenenwinkel
In onze klas zijn we aangekomen bij een nieuw thema, namelijk de schoenenwinkel! De komende vier weken staan de activiteiten, knutselen en werkbladen in het teken van de schoenenwinkel. Pasen komt ook nog terug uiteraard. Wij zullen ook suggesties geven met wat u thuis kunt doen met uw kind om dit thema meer betekenis te geven, zie foto's op de site. Gedurende dit thema zou het leuk zijn als kinderen zelf voor klant of verkoper kunnen spelen en maken ze folders en prijskaartjes. Zo ontdekken de kinderen dat er meer achter een winkel zit dan alleen de producten die er verkocht worden. En gaan ze zelf oefenen met veters strikken. 

Letters:
Per letter leren wij de kinderen de bijbehorende klank aan. Op die manier wordt het inzicht in de klankstructuur van woorden vergroot. In dit filmpje hoor je de juiste uitspraak van de letters en de manier waarop wij woorden opdelen in klanken en vervolgens weer aan elkaar plakken. 

Letterbladen
De leerlingen uit groep 2 hebben ook letterbladen in hun thuiswerkmapje. De komende weken komen de letters z, l en g  aan bod. Per week staat 1 letter centraal. De leerlingen weten zelf wat de bedoeling is bij de letterbladen. De letterbladen zouden wij graag terug willen, zodat de letterklapper van de kinderen compleet blijft. Aanvullend kunt u met uw kind een digibordles over de desbetreffende letter bekijken: digibordlessen letters. U kunt ook letterspelletjes spelen met uw kind: 

              - met een ballon overgooien en een woord bedenken met de letter
            - ik zie, ik zie wat jij niet ziet
            - in de krant of folder zoeken naar de letter z/l/g
            - online letterspelletjes

inleveren thuis materiaal
De kinderen hebben de afgelopen weken verschillende activiteiten uitgevoerd. De volgende werkjes en materialen zouden we graag terug zien.
groep 2:
  • de letterbladen
  • tekening bij lente liedje en versje beren - en schoenenjacht
  • knutselwerkje voor in het plakboek m.b.t. de lente b.v. kuiken opgevuld met stukjes papier
  • knutselwerkje beer
  • vrijblijvend: werkbladen m.b.t. taal en rekenen
groep 1:
  • tekening bij lente liedje en versje beren- en schoenenjacht
  • knutselwerkje voor in het plakboek m.b.t. de lente b.v. kuiken opgevuld met stukjes papier
  • knutselwerkje beer
  • vrijblijvend: werkbladen m.b.t. taal en rekenen

Week 12 Week 13 Week 14 Week 15
Week 16 Week 17